NYHET ! Terapi program online för egen personlig utveckling och läkning

Online  Programmet för Egen, Terapi & Självutveckling

För Dig som vill arbeta med din personliga utveckling & läkning på egen hand i din egen takt

Inom kort lanserar jag ett terapi och självutvecklingsprogram online för dig som antingen vill komplettera din pågående terapi hemma, eller för dig som av olika anledningar inte har möjlighet att gå i egen terapi men ändå vill arbeta med din personliga utveckling och läkning.

Programmet är helt unikt på marknaden för personlig läkning och utveckling. Och vänder sig till dig som vill läka och befria dig själv från negativa tankar, känslor och trauman och skapa ett varaktigt välmående. Programmet passar alla oavsett hur mycket eller lite du arbetat med dig själv tidigare.

​Det ger dig enkelt alla de konkreta verktyg du behöver för att på egen hand medvetandegöra och förstå dig själv bättre. Du ges möjlighet att läka tidigare upplevelser, bearbeta och transformera känslor samt bryta negativa tankar, vanor och beteenden. Det ger dig konkreta enkla verktyg för åstadkomma positiva förändringar inom alla områden i ditt liv. Programmet är också en perfekt hjälp att ta till i stunder och perioder då du mår dåligt, har mycket  oro, ångest och/eller stress. 

Tillsammans arbetar vi med alla delar av dig själv dina tankar, känslor, din kropp och de högre aspekterna av dig Själv som tillsammans utgör en viktig helhet och förutsättning för att en varaktig läkning och förändring ska kunna ske. 

Programmet innehåller mer än 35 övningar, meditationer och instruktionsvideos specialutvecklade för läkning och utveckling. 

Det ger dig konkreta verktyg i form av instruerande videos, guidade meditationer och enkla övningar för att kunna förändra och läka dig själv på djupet. Programmet är framtaget utifrån mer än 15 års dagligt arbeteerfarenhet och kunskap med olika typer av klienter behov  i terapi och coachning.

VEM ÄR DET FÖR?
 • Passar alla oavsett hur mycket eller lite du arbetat med dig själv tidigare

 • För Dig som redan går i terapi och/eller för dig som inte har råd eller tid att gå i egen terapi men som ändå vill arbeta med att utveckla, förstå och läka dig själv

 • Vem som helst som upplever återkommande negativa känslor, brottas med olustiga malande tankar, är stressad och har svårt att varva ner, vill förstå sig själv och bli mer harmonisk och balanserad och utvecklas och förändras som människa. 

 • För dig som mår dåligt och vill förstå och läka dig själv

 • För dig som lider av mycket oro, ångest och stress

 • För dig som vill bryta dina negativa vanor och beteenden och medvetet skapa det liv du önskar.

 • För dig som vill förstå hur din uppväxt påverkat dig samt läka upplevelser du varit med om

 • För dig som vill bli en egen omsorgsfull förälder till dig själv och ditt eget inre lilla barn och göra mer kärleksfulla vad för dig själv

 • För dig som är nyfiken på det existentiella 

 • För dig som vill få bättre självkänsla och självförtroende

 • För dig som längtar efter att hitta en bättre balans mellan kropp, själ, tankar och känslor 

 • För dig som vill få en bättre relation till dig själv och andra.

HÄR FÖLJER EN SAMMANFATTNING AV VAD DU GES MÖJLIGHET TILL 

 • Läka dig själv från tidigare upplevelser du varit med om i barndomen eller senare (trauman). Vilket kommer frigöra energi inom dig att mer kunna leva ditt liv utifrån dig och ditt autentiska jag utan att ditt undermedvetna styr dina känslor, val och handlingar i lika stor omfattning. Du kan börja agera medvetet utifrån hur du vill leva och vem du vill vara istället för att reagera.
 • Befria dig själv från stress och negativa symtom så som PTST, fibromyalgi, ångest, depression och andra tillstånd som kommer av långvarig stress och trauman. Du ges konkreta verktyg som du kan använda dig av när oron/ångesten/stressen är som värst.

 • Öka din medvetenhet, acceptans, kunskap och förståelse om dig själv. Hitta tillbaka till dig själv och låta dig styras av din inre kompass och vägledning istället för att hela tiden anpassa dig och vara omvärldsberoende.

 • Få konkreta verktyg för att lättare kunna klara av vardagen och situationer som uppstår som triggar igång gamla känslor och mönster.

 • Läka och hela dig själv med hjälp av helande meditationer

 • Lära dig hur du kan styra och ändra dina tankar och genom det skapa det liv du vill leva. 

 • Upptäcka hur du kan hantera och frigöra dig från återkommande negativa tankar och känslor och begränsande föreställningar (vårt undermedvetna) som styr 95% av vår tid. Så att du blir mer fri att leva det liv du önskar på dina villkor och inte längre vara en ”slav” under dess negativa påverkan i ditt liv.

 • Lära dig om hur negativa känslor hänger ihop med otillfredsställda behov och hur du kan göra för att få dina behov tillgodosedda.

 • Bryta negativa vanor och beteenden och istället skapa nya goda vanor och beteenden

 • Lära dig hur du kan tona in på olika frekvenser (så som tex positiva känslor och händelser) och dra dessa tillstånd till dig i ditt liv.

 • Öppna ditt hjärta för att kunna ge och ta emot mer kärlek.  Och genom det leva mer i harmoni och balans utifrån ditt sanna autentiska du. 

 • Frigöra dig från oro och rädslor som begränsar och styr ditt liv

 • Leva ditt liv med en större acceptans

 • Skapa en kontakt med ditt Högre Jag och lära dig hur du lyssnar och kommunicerar med dig själv och ditt sanna Jag. 

 • Lära dig hur du kan expandera ditt medvetande och genom det förändra ditt tillstånd, få viktiga insikter, ändra perspektiv och förhållningssätt.

 • Leva ditt liv från ett högre medvetande

 • Få bättre självkänsla och bättre självförtroende

 • Känna mer glädje, inspiration och hopp inför framtiden 

 • Få mer ork, energi och kraft​

Skriv upp dig redan nu på listan för att få ta del av öppningserbjudandet där du kommer att kunna få upp till 15 procents rabatt vid lanseringen. Du tar del av erbjudandet genom att skicka ett meddelande till mig via kontaktformuläret här nedan där du skriver i meddelande fältet att du önskar få information via mail när programmet släpps.