Ta emot en kraftfull Distans Healing

Varmt välkommen att ta emot en mycket kraftfull distanshealing som snabbt kan hjälpa dig att komma i balans, få mer kraft och energi att klara av vardagen. Öka din medvetenhet och läka ut gamla känslor, tankar, mönster, beteenden och inte minst fysiska obalanser.

Under den här sessionen kommer du att få en 40 min inspelad personligt anpassad healing utifrån följande;

 • Det du specifikt bett om hjälp med innan sessionen (se instruktion under så här går det till)
 • Det ditt högre Jag och de uppstigna mästarna som genomför healingen ser att du behöver hjälp med
 • Borttagande av negativa energier, blockeringar, programmeringar, föreställningar tankeformationer och känslor.
 • Reparation, rening och helande av din aura, ditt energisystem, dina energikroppar och chakran
 • Stärkande av kontakten med ditt högre Jag och Universum/källan
 • En djup rening och transformation på alla nivåer
 • En uppgradering av ditt energisystem och din frekvens/vibration så att du kan hålla mer ljus inom dig.
 • Påfyllnad av 100 procentigt rent ljus och kärlek från den högsta källan till hela ditt energisystem
 • Ibland kommer kanaliserade budskap till dig
 • Ett skyddande fält som avslutningsvis läggs runt dig och hela ditt energifält.

Sessionen sker på distans. Efter sessionens slut får du en inspelning av sessionen som du kan lyssna på så ofta du vill under den närmaste veckan.

Du väljer själv om du vill ta emot healingen under den bokade tiden eller om du vill ta emot den i efterhand när du har fått inspelningen. Väljer du att ta emot den vid ett senare tillfälle behöver du inte göra något speciellt under tiden jag har din session utan du kan fortsätta med dagen precis som vanligt.

När du tar emot healingen skall du ligga ner med rak rygg och slutna ögon under hela healingen. Ligg utan att korsa armar eller ben så att energin kan strömma fritt genom din kropp. Lyssna på kroppens behov efter healingen och drick mycket vatten efter sessionen för att hjälpa kroppen med utrensningen.

Återkoppling från en av sessionerna;

”Tack, Carina, för den fantastiskt fina och väldigt kraftfulla healing som du erbjuder i ”healing på distans”. Under behandlingen kände jag tydligt att energin kom från en väldigt hög och ren form av gudomligt ljus och kärlek. Samtidigt som du med din varma och kärleksfulla röst och vägledning byggde upp en atmosfär som gjorde den extra djup och läkande. Jag kunde känna efteråt att det skett en läkning. Jag kommer absolut att boka in fler sessioner”
Ulla Anderen (Leg.Psykolog och lärare i healingmetoden DivineOneness)

Så här går det till:

 • Du bokar din session här på Boka Direkt
 • Betalning ska alltid vara inne innan sessionen startar. Du betalar via klarna i samband med att du bokar sessionen. Det går bra att dela upp betalningen via klarna om du skulle önska.
 • Inför din session så mailar du till mig vad du önskar hjälp med (max 1 sak eller ett tema). Skriv så kortfattat och specifikt som möjligt. Ex hjälp att läka mitt knä. Bli fri från min ångest, förbättra relationen till ..(ange personens för och efternamn) etc. Du mailar till carina@psykosyntessamtal.se ange i rubriken ditt namn och datum och klockslag för din bokade healingsession. Maila från samma mailadress som du angett i bokningen.
 • Vid din bokade tid så har jag din session och du får strax efter sluttiden tillgång till din inspelning genom en länk på din registrerade mail.
 • Lyssna på din inspelade session i meditation så ofta du vill under den närmaste veckan, Blir utrensningssymtomen för kraftfulla minskar du antalet tillfällen du lyssnar. (Det räcker egentligen med att ta emot healingen vid ett tillfälle för full effekt då den kommer verka och reglera sig själv till dess att healingen verkat klart för den här gången) Men ibland kan det vara ett bra och fint sätt att komma till ro och komma i djupare kontakt med dig själv genom att lyssna flera gånger. Du avgör själv vad som känns bäst för dig.
 • Boka nästa session efter 1-2 veckor.

Väljer du att boka och ta emot healingsessioner regelbundet startar en mer djupgående transformation och läkning där följande händer;

 • Djupare lager av blockeringar kommer upp till ytan för transformation. Energimässiga blockeringar som kan ha lagrats från många livstider kan komma upp till ytan för att transformeras och frigöras och göra plats för mer ljusa högfrekventa energier att komma in.
 • Över tid så går healingen djupare och djupare och en starkare kontakt etableras med ditt högre Jag.
 • Healingen etablerar också en stabilare kontakt med källan/universum där de högsta frekvenserna finns att tillgå.
 • I takt med att du rensar ut och läker gamla blockeringar och negativa energier kommer din energi att stiga och du automatisk att känna dig gladare, stabilare och mer i harmoni och balans. Du kommer uppleva dig själv vara mer kärleksfull och kraftfull och få mer energi att klara vardagen.
 • Din medvetenhet kommer också att öka. Vilket kommer göra det lättare att förstå, acceptera och ställa dig utanför olika utmanade situationer som uppstår i ditt liv. Du kommer märka att du inte längre dras in lika lätt i dramor och små detaljer.  Utan du kommer istället att kunna hålla en mer observerande, icke dömande attityd utan att låta dig påverkas eller dras in känslomässigt. Detta ger plast för nya mer kärleksfulla val och ageranden som bättre tjänar dig själv och din omgivning.
 • Du får en högre motståndskraft mot negativa energier
 • Du kan få nya insikter, ingivelser och kraft att vilja förändra ditt liv till det bättre.
 • Du kan bli befriad från oro och rädsla som tidigare tagit energi och hindrat dig på olika sätt.
 • Närmare och kärleksfullare relationer
 • Bättre hälsa och balans på alla plan
 • Healingen kommer också hjälpa dig med uppstigningen i frekvens (ascension), och de problem som kan upplevas i samband med denna – t.ex. trötthet, depression och låghet, problem i relationer, förvirring kring livsval samt fysiska besvär som värk, sömnproblem etc.

Vem gör healingen

Jag samarbetar med många olika högt uppstigna ljusvarelser och mästare så som tex; entiteterna från casa de dom Inacio i Brasilien, Ärke ängel Mikael, St: Germain, Sananda och Moder Maria. Jag samarbetar även med Plejaderna, The arcturians, The company of Heaven and the Galactic Federation för att nämna några. De i sin tur tar kontakt med ditt högre Jag och dina andliga guider och tillsammans utförs en unik special anpassad healing och transformation utifrån ditt högsta bästa vid varje tillfälle.

Eventuella symtom i samband med healing:

Healingen kan upplevas på många olika sätt. Vissa känner inte av det alls, andra kan känna healingen rent fysiskt i form av energi som strömmar genom kroppen, upplevelse av att någon ”rör” vid och i din kropp, värme, kyla, rysningar, stickningar i ansiktet, varsam rörelse över ditt kronchakra, fysiska smärtor och känslor som kommer upp, förändringar i din energinivå – antingen upp eller ner.

Hur du upplever healingen är unikt för dig och kan skifta mycket från en gång till en annan. Ibland känner du ingenting alls utan blir kanske bara ovanligt trött och avslappnad. Inte sällan lämnar vårt medvetande vår fysiska kropp för att energierna blir så starka att vi dåsar bort men också för att vårt högre Jag ser att vi får ut mer av healingen om vi inte är närvarande. Skulle det vara så att du inte känner eller upplever någonting alls så ska du inte börja tvivla utan du kan vara helt trygg i förvissningen om att du ändå får all den hjälp som du har bett om.

Det kan vara en god ide att föra anteckningar innan och efter sessionerna för att därigenom över tid kunna se vilka förändringar som skett. Helt plötsligt upptäcker du kanske att en rädsla som du bett om hjälp med i tidigare sessioner helt plötsligt är borta utan att du ens har tänkt på det osv. Eftersom vårt naturliga tillstånd är att må bra och vara i balans tenderar vi att snabbt glömma bort eventuella obalanser som vi har haft.

Upplevelser efter en healingsession

Om du väljer att ta emot healingsessioner regelbundet kommer du förhoppningsvis att uppleva att du kommer att må bättre och bättre, få mer kraft och energi och känna dig mer i balans.

Det kan komma perioder då du känner dig upprymd, ovanligt glad och tacksam och upplever en närmare kontakt med det gudomliga/Gud. Det kan också komma stunder då du känner dig ovanligt låg, trött, upplever influensaliknande symtom och kanske känner olustiga känslor så som sorg, ilska, ångest, rädsla, tvivel etc. Om så är fallet kan du vara helt lugn allt är precis som det ska vara och är ofta en naturlig del av vår läkning. Det handlar om lagrade känslominnen och lägre energier i oss som håller på att luckras upp för att sen försvinna ut ur din kropp. Många gånger ska de kännas, upplevas och ge oss olika insikter innan de lämnar oss. Om det händer dig så försök att se det som något positivt som att du genomgår en djup rening och läkning vilket är precis det som händer. Du renas på alla plan dvs både själsligt, känslomässigt, mentalt och fysiskt så att du kan hålla ännu mer ljus i dig och därmed höja din vibration/frekvens.

Skulle dina upplevelser och känslor blir för omvälvande är du alltid välkommen att höra av dig till mig!

Vad som ibland kan orsaka in inre konflikt/rädsla och spänning inom oss är när de lägre energierna som vi alla bär på är på väg att lämna vårt energisystem. De lägre energierna gör motstånd och vill inte att mer ljus kommer in i oss eftersom de lägre energierna då får svårt att överleva. Denna process kan ibland upplevas som en inre kamp och känslomässigt kan det kännas som en inre konflikt mellan din längtan och din rädsla, ångest mm. Ofta går det över inom några dagar.
Fysiska smärtor i kroppen kan intensifieras och fysiska problem och obalanser i kroppen kan ibland bli värre innan de blir bättre.

Allt det som jag beskrivit ovan vill jag igen understryka är helt normalt och alltid övergående. För vissa är processen mer intensiv medans andra inte alls upplever något av ovanstående. Din process och upplevelse är helt unik för dig.

Boka din session här; Boka direkt