2015-05-02

Carina Wollmar uttalar sig som expert i Expressen om problem i relationer

Läs artikeln här

Välkommen att gå i Samtalsterapi eller Parterapi

Har du också en Längtan efter att finna ett inre varaktigt Lugn, och att Växa och Utvecklas som Människa? Eller mår du dåligt och vill finna en väg vidare? Psykosyntesterapi ger dig Möjlighet att;

 • Öka Medvetenheten om dig Själv och Vem du är
 • Stärka din Självkänsla
 • Finna ett inre varaktigt Lugn
 • Finna vägen ut ur Stress, Ångest, Depression
 • Läkas & Utvecklas
 • Utveckla din Potential, Kraft & Kreativitet
 • Finna en varaktig Mening och Tillfredställelse i ditt Liv
 • Finna svar på dina existentiella frågor och funderingar

Psykosyntes – en terapi med själ!

Psykosyntes är en djupgående metod för mänskligt växande och självförverkligande. Det är också en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Psykosyntesen inkluderar därför många tankar, verktyg och synsätt från den kognitiva beteende terapin (KBT).

Jag arbetar sedan närmare 10 år tillbaka som samtalsterapeut på heltid. Mina specialistområden är:

 • Traumabearbetning
 • Ångest, oro, stress & utmattningssymtom
 • Relationsproblem, medberoende och konflikthantering
 • Ätstörningar
 • Existensiella kriser & frågeställningar.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett första förutsättningslöst möte.